Henkikirjan käytön apuvälineitä

Kari-Matti Piilahti: Luento Imatralla 17.04.2011

Arkistoluetteloita

- Luettelo henkikirjamikrofilmien käyttökopioista 1634—1808. Valtionarkiston monistesarja 5. Helsinki 1989.

- kunkin arkiston arkistoluettelot

- esim. KA:ssa vuosien 1810—1920 henkikirjojen mikrofilmeistä sekä mm. alkuperäisistä henkikirjoista 1921—1975

 

Painettuja henkikirjoja

- Matti J. Kankaanpää (toim.), Viipurin ja Savonlinnan läänin henkikirja 1701, I—II. 2003.

- Heljä Pulli (toim.), Käkisalmen pohjoisen läänin henkikirja 1722 (VA 9804). Moniste 1983.

- Heljä Pulli (toim.), Parikkala papiston laatimassa Vanhan Suomen väestöluettelossa 1754 (VA 10084). Moniste 1986.

- Heljä Pulli (toim.), Ruskeala papiston laatimassa Vanhan Suomen väestöluettelossa 1754 (VA 10084). Moniste 1988.

- Kristiina Hopia (toim.), Sackola Pogost Mantahl v. 1724. Moniste 1994.

- Kristiina Hopia (toim.), Sackola församling n:o 9 1754. Moniste 1994.

- Kristiina Hopia (toim.), Pyhäjärfwi Pogost Mantahl v. 1724. Moniste 1994.

- Kristiina Hopia (toim.), Pyhäjärvi församling n:o 9 1754. Moniste 1994.

- Klaus Castrén (toim.), Luettelo Käkisalmen kihlakunnan Salmin pogostan mies- ja naispuolisista henkilöistä 1733. Helsinki 1994.

- Heikki Särkkä (toim.), Lemin, Savitaipaleen ja Suomenniemen verorevisioluettelo vuodelta 1796. Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja 50. Saarijärvi 1996.

 

Kirjallisuutta

- Gösta Lext, Mantalskrivningen i Sverige före 1860. Meddelanden från Ekonomisk-historiska institutionen vid Göte¬borgs universitet 13. Göteborg 1968.

- Eljas Orrman, Henkikirjat henkilöhistoriallisena lähteenä. Genos 1980:1.

- Kari-Matti Piilahti, Henkikirjat ennen autonomian aikaa. Genos 2001:4.

- Terhi Nallinmaa-Luoto, Kirkonkirjoista taaksepäin. Tampereen seudun sukututkimusseura r.y., Vuosikirja 1995:2.

 

Suomen asutuksen yleisluettelo

- ks. esim. Arkistolaitoksen sivusto          http://www.narc.fi/Arkistolaitos/SAY/

 

Internet:

A) - Kansallisarkiston digitaaliarkisto www.narc.fi 

     - henkikirjat (n. 1810-1885),

     - Suomen asutuksen yleisluettelo

     - läänintilejä osittain, ks. esim.  http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?amtun=36523.KA

B) Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys (SSHY)             www.sukuhistoria.fi 

     - läänintiliaineistoa vaihtelevasti 1634–1809

C) Käkisalmen (Karjalan) pohjoisen läänin henkikirja 1724 (VA 9807, Kurkijoki)

     - osin Mauri Rastaan kotisivulla (www.kolumbus.fi/rastas)

- osin Matti J. Kankaanpään/T:mi Toiset Aijat kotisivulla (www.kolumbus.fi/matkank/publish/1724.pdf)

D) Viipurin läänin henkikirja 1818 (Rautu, Pyhäjärvi, Sakkola)

     - Suvannon seudun sukututkimuspiiri (http://62.249.237/sukuni/piirit/suvanto/lahteet)