Miten aloitan

Mitä sukututkimus on

Sukututkimus eli genealogia on henkilöhistoriallista ja sukulaisuussuhteiden tutkimista, jossa kerätään tietoa henkilöiden ja heidän perheittensä elämänvaiheista. Sukututkimukseen liittyy myös eri aikakausien ja paikallishistorian tietojen kerääminen. Jokainen tutkija rajaa tutkimuksensa omien tavoitteittensa mukaan ja tekee päätökset tulostensa julkaisemisesta.


Miten aloittaa sukututkimus

Sukututkimus kannattaa aloittaa lähiomaisten ja sukulaisten haastattelulla. Näin saa perimätietoa talteen joskus jopa useamman sukupolven ajalta. Tallenna henkilöiden kertomukset ja heidän syntymä- ja kuolinaikatiedot ja paikkatiedot.

Arvokkaita tietolähteitä ovat mm. perheraamatun tiedot, perukirjat, kauppakirjat, kuolintodistus, kuolinilmoitukset, aikaisemmin omasta suvusta tehdyt sukuselvitykset, joita on tehty mm. perukirjoitusta varten ja saman asuinalueen sukujen sukuselvitykset. Hautausmailta saattaa löytää myös sukulaisten hautakiviä.

Osallistu sukututkimuskursseille. Liity sukututkimusyhdistykseen.

Kirjastoissa on sukututkimuksen aloittajille opaskirjoja, joista saa hyviä neuvoja tutkimusten alkuvaiheissa. Tutustu julkaistuihin sukukirjoihin, kyläkirjoihin. Katso sivu Kirjaluettelo, jossa on luettelo Lappeenrannan kaupungin kirjastossa olevista suku- ja kyläkirjoista.

Evankelisluterilaisten sukujen tutkiminen

Sukututkimuksessa tärkeimpinä lähteinä ovat kirkonkirjat, joita ovat eri seurakuntien historia- ja rippikirjat. Historiakirjoista löytyy syntyneiden, vihittyjen, kuolleiden ja muuttaneiden luettelot aikajärjestyksessä. Pää- eli rippikirjoihin on henkilötiedot kirjattu kylittäin ja perheittäin asuinpaikan mukaan.

Lasten tiedot on kirjattu erillisiin lastenkirjoihin, joista tiedot siirrettiin rippikirjoihin ripillepääsyn jälkeen. Lastenkirjoja ei käytetty kaikissa seurakunnissa, jolloin lasten tiedot kirjattiin rippikirjoihin.

Vanhimmat kirkonkirjat ovat 1600-luvun lopulta. Lappeen kirkonkirjat alkavat vuodesta 1746.

Yli 100 vuotta vanhaa tietoa on mahdollista tutkia digitoituna internetissä HisKistä ja SSHY:n sivuilta. HisKin pääsee kuka vain lukemaan tietoja ilmaiseksi. Liittymällä SSHY:n jäseneksi pääsee yhdistyksen jäsensivuille lukemaan uudempaa tietoa.


Ortodoksisukujen tutkiminen

Ortodoksisukujen tutkimuksessa historiakirjoja vastaavat ns. metrikat, jotka sisältävät vuosittaiset syntyneiden, vihittyjen ja kuolleiden luettelot. rippi- ja pääkirjoihin henkilöt on merkattu ruokakunnittain asuinpaikan mukaan. Vuoden 1905 jälkeen käyttöön otetuissa pääkirjoissa on runsaasti tietoa henkilöistä, esim. sääty, ammatti, syntymäaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka jne. Pääkirjat ovat 1920-luvulle asti venäjänkielisiä. Yli 100 vuotta vanha tietoa ortodoksiseurakunnista löytyy digitoituna Katihassa.

Muita tietolähteitä

Vuodesta 1634 lähtien on tehty henkilöverovelvollisista henkikirjoja lähinnä verotusta varten. Vanhempia, aina 1530-luvulle asti meneviä tietoja on maakirjoissa, joita ei kuitenkaan ole Itä- ja Pohjois-Suomesta. Henki- ja maakirjojen tietoja täydentävät kymmenysveroluettelot, karja- ja kylvöveroluettelot sekä hopeaveroluettelot. Veroluetteloista saa tietoa suvun omaisuudesta ja yhteiskunnallisesta asemasta.

Sotilasrullista saa tietoa sotilaista. Käräjien tuomiokirjoista löytyy tietoja käräjillä käsitellyistä asioista, maakaupoista, rikostuomioista ja vaikkapa riitatauksien värikkäitä kuvauksia.

Muita hyviä tietolähteitä ovat paikallishistoriat, kirja Suomen maatilat, matrikkelit, väestörekisteri ja siirtolaisuus-instituutin siirtolaisuusrekisteri.

Tietoja voi löytyä myös yhdistysten jäsenluetteloista, vanhoista sanomalehdistä esim. kuolinilmoitukset, haastattelut, yritysarkistojen tiedot.

Lappeenrannan kaupunginarkistossa on perukirjoja, laaja valokuvakokoelma ja paljon muuta tietoa.

Lappeenrannan kaunpungin kirjastossa on lainattavasti sukukirjoja myös Etelä-Karjalan aluuelta. Kirjaluettelo.


Tiedot järjestykseen sukututkimusohjelmalla

Sukututkimuksesta kertyneen aineiston voi tallentaa kynällä paperille. Sanelin ja digikamera ovat myös hyviä tiedon tallennusvälineitä.

Sukututkimuksen edetessä sukututkijoille tehdyistä tietokoeohjelmista on huomattava apu. Sukutkimusohjelmia on tarjolla internetissä paljon, ilmaisia ja maksullisia, suomenkielisiä ja englannin kielisiä.


Henkilötietojen kerääminen. Mitä tietoja saa kerätä? Lue täältä Käytännesäännöt